APMP Capture management certificering

Capture management is ‘vogue’. Dat bleek deze week wel, niet alleen was Strategic Proposals
sponsor van APMP’s fifth Capture & Business Development Conference. Maar als Authorized Training
Organization van de APMP mag Strategic Proposals vanaf nu ook de nieuwe Capturemanagement
microcertificering van de APMP geven. En om het Capturemanagement aanbod compleet te maken
biedt Strategic Proposals ook een Capturemanagementworkshop aan voor zowel bidmanagers als
accountmanagers.