PROPOSAL

REVOLUTION

5 oktober 2023

De voorbereidingen zijn nog in volle gang maar aanmelden is natuurlijk al wel mogelijk.

Stuur een mail naar info@strategicproposals.nl en reserveer alvast je stoel voor 5 oktober.

Sprekers

Agenda

12:30-13:00 uur
13:00-13:35 uur
13:40-14:25 uur
Pauze
14:55-15:25 uur
15:25-16:00 uur
16:00-16:45 uur
16:45 -
Inloop & koffie
Presentatie 1
Presentatie 2
Pauze
Presentatie 3
Presentatie 4
Presentatie 5
Hapje, drankje en wat netwerken

LOCATIE

Voorgaande edities

Seminar contact