Seminar Proposal Challenge

De veertiende keer in een succesvolle reeks van seminars over alles in ons vakgebied.
Challenges genoeg in bid- & proposalmanagement. Met bijna 200 mensen in de zaal zijn we een
aantal van die challenges aangegaan. Om te laten zien dat we vaak dezelfde uitdagingen hebben, om
ze behapbaar te maken maar vooral om inspiratie en oplossingen te bieden.
Wij verheugen ons alweer op het volgende seminar (1 oktober 2020).