METRICS

PROGRAMMA

Hoe goed functioneert uw proposalteam? Heeft het team duidelijke en haalbare doelstellingen? Is uitbreiding wenselijk, en zo ja, op basis waarvan? Het functioneren van proposalteams wordt meestal afgemeten aan algemene criteria zoals winratio en percentage new business.

Om echt inzicht te krijgen in wat een proposalteam daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie is een Metricsprogramma onontbeerlijk. In deze workshop behandelen we de best practices voor het ontwikkelen en opzetten van uw eigen Metricsprogramma.

Winning Proposal masterclass

Programma

Definieer doelstellingen voor een gestructureerd Metricsprogramma:

 • Wie en wat zijn nodig om deze doelstellingen te bereiken?

Inventariseer de mate van professionaliteit van de organisatie om de metrics te analyseren, te ondersteunen en te onderhouden:

 • Is er bijvoorbeeld een robuust businessdevelopmentproces aanwezig, dan is de kans groter dat een gestructureerd programma ook meer relevante data oplevert.
 • Bezit de organisatie de benodigde tools en resources?

Link metrics aan resultaten:

 •  Welke doelstellingen zijn benoemd? Welke targets zijn gedefinieerd? Hoe meet u deze? Kiest u voor kwantitatieve meetresultaten of voor kwalitatieve meetresultaten?
 • Historische resultaten vergelijken met ‘huidige in proces’ resultaten of geprognotiseerde resultaten (minimale normen of voldoen aan strategische doelstelling).

Implementatie van het Metrics Programma inclusief rollen en verantwoordelijkheden om de performance van uw proposalteam continu te blijven verbeteren:

 • Opzetten van een infrastructuur voor verzamelen, analyseren en rapporteren van data
 • Onderhouden en structureel verbeteren door een geborgd lessons learned proces

Een workshop die verder kijkt dan ‘Winratio’, maar u de tools geeft om echt op performance te sturen.

 • 1 dag
 • In-company & Open training
 • Max. 8 deelnemers / min. 4 deelnemers
 • 8 APMP CEU punten
 • Inclusief certificaat
Share on linkedin
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email

CONTACT

 • 030 88 96 000
 • info@strategicproposals.nl
Share on linkedin
LinkedIn

Kanaalweg 14G  |  3526 KL  |  Utrecht