APMP Practitioner nieuwe stijl

In juli van dit jaar heeft het certificeringsprogramma van de APMP een flinke aanpassing ondergaan. Het verkrijgen van APMP Practitioner gaat niet langer meer via een questionnaire maar is vervangen door een schriftelijk (online) examen. Het APMP Practitioner Objective Testing Exam (OTE).

Het APMP Practitioner OTE is een uitdagend examen dat de kennis van deelnemers test op:
1. Een praktijk scenario
2. Ervaring met de APMP-best practices zoals deze zijn beschreven in de APMP Body of Knowledge (BOK).

In tegenstelling tot het APMP Foundation examen waar de vragen algemeen zijn, zijn de vragen in het APMP Practitioner OTE scenario-onafhankelijk. Om aan erkende leerniveaus te voldoen zijn de vragen niet alleen multiple choice -maar ook o.b.v. matching en multi-response-. Verder is minimaal 3 jaar ervaring in een proposalgerelateerde omgeving vereist.

Hoe ziet het APMP Practitioner examen eruit?
Op dit moment heeft de APMP aangegeven het APMP Practitioner-examen voornamelijk online te geven. Bij een uitzonderlijke grote vraag is een geheel schriftelijke versie een optie.

Het examenmateriaal bestaat uit drie boeken:
1. Het scenarioboek
2. Het vragenboek
3. Het antwoordboek

1) Het scenarioboek
Het scenario dat wordt gebruikt in het examen is gebaseerd op een gemakkelijk te begrijpen bedrijfsmodel dat is niet specifiek is voor een land of cultuur. Scenario-informatie wordt beperkt tot een minimum, maar omvat het volgende:
• De achtergrond van een bedrijf en het specifieke bid / proposal
• Doel van het bid / proposal
• Tijdlijn van bid / proposal en mijlpalen, indien van toepassing
• Bid / proposal uitdagingen en de vooruitgang die tot op heden is geboekt
• Organisaties die ook aanbieden
• Aanvullende informatie indien nodig ter ondersteuning van specifieke vragen

2) Het vragenboek
Dit boek heeft zes hoofdvragen met ieder drie tot zes deelvragen. De hoofdvraag geeft scenario-specifieke informatie voor een competentiegebied en de deelvragen bevatten eventuele aanvullende informatie.

3) Antwoordboek
In het antwoordboekje kunt u uw antwoorden voor elke deelvraag opnemen.


Voldoet de APMP Practitioner OTE aan een norm?
Ja. De APMP Practitioner OTE is ontwikkeld met behulp van erkende internationale
normen en leer- en testmodellen die ook door andere beroepsorganisaties worden gebruikt. Deze worden regelmatig gecontroleerd volgens de ISO / IEC 1704-norm.

Wat zijn de eisen voor het behalen van APMP Practitioner OTE?
Het is een uitdagend examen, om te slagen voor APMP Practitioner OTE is 50 procent juist beantwoorden een vereiste, dat wil zeggen 40 punten op 80. Verder moet de kandidaat minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een proposal gerelateerde omgeving hebben en in bezit zijn van APMP Foundation certificering.

Taal van het examen?
Het examen (en al het materiaal) is alleen beschikbaar in het Engels.
Tijdens het examen is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor kandidaten van wie Engels een tweede taal is.

Voorbereiding op het examen?
Het is essentieel dat u de APMP Practitioner Study Guide bestudeert. APMP test niet uw ervaring binnen uw bedrijf, maar uw kennis van en uw inzicht in de toepassing van geaccepteerde best practices.
We raden u ook aan om een voorbereiding bij een erkende trainingsorganisatie (ATO) bij te wonen. De ATO’s zullen in meer detail uitleggen wat u kunt verwachten in het examen, verschillende vraagtypen doornemen en bespreken met u hoe u moet omgaan met het scenario, de eigen ervaring en de APMP BOK best practices.

Mocht u nog vragen hebben of meer willen weten over het APMP Practitioner OTE of het APMP certificeringsprogramma dan horen wij dit graag,
Telefoon: 030-8896000
Mail: info@strategicproposals.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin