ADVIES

BENCHMARK

Lijn geel

Is uw werkomgeving efficiënt ingericht voor het uitbrengen van succesvolle proposals, is het proposalproces effectief en, heeft uw proposalteam relevante kennis en is de output volgens de hoogste standaard?

De Proposal Benchmark van Strategic Proposals geeft een duidelijk beeld van de goede en minder goede punten van uw organisatie en de proposals die zij produceert. Een grondige inventarisatie gecombineerd met interviews geven een helder inzicht in goede en minder goede punten, noodzakelijke stappen en quick wins. En biedt een blauwdruk voor gerichte verbetering.

De vijf categorieën waaruit de Benchmark is opgebouwd zijn weer onderverdeeld in een groot aantal criteria. Deze criteria worden gemeten tegen Proposal Best practices en vergeleken met de benchmarkscores in de Strategic Proposals-database, waardoor een goed vergelijk is te maken in welke stadium van vakvolwassenheid/professionaliteit uw afdeling zich bevindt.

Met onze aanbevelingen bent u in staat om onderliggende problemen snel aan te pakken en een significante verbetering te bewerkstelligen. Niet alleen op korte termijn, maar ook op de langere termijn. De conclusies die wij trekken uit de gedane werkzaamheden leggen niet alleen de vinger op de zere plek, maar reiken ook het medicijn voor verbetering aan.

Hoe staat uw proposalorganisatie ervoor?

Marktconformiteit

Wint u dankzij of ondanks uw proposals? Met de Proposal Healthcheck beoordelen wij uw offerte(s) op cruciale kenmerken voor een volledig beeld van de goede punten en de verbeterpunten. Hiernaast zetten wij u scores naast die uit de branche en de Nederlandse scores op best practice.

CONTACT

  • 030 88 96 000
  • info@strategicproposals.nl
Share on linkedin
LinkedIn

Kanaalweg 14G  |  3526 KL  |  Utrecht